bij Lefier aan tafel

Met dit thema hebben we de aanbesteding gewonnen voor het verbouwen en inrichten van de vier kantoorlocaties voor woningbouwvereniging Lefier. Een interessant project, waarbij we vanuit het ontwerp de zeer verschillende locaties met elkaar gaan verbinden.

Binnen het project ligt de nadruk op duurzaamheid. Niet alleen in de manier waarop de gebouwen verbeterd en gemoderniseerd worden, maar ook door op een slimme manier om te gaan met vrijkomende materialen zoals kozijnen, plafondplaten, en met het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaand meubilair. De verbijzonderde ontmoetingsplekken gaan het nieuwe gezicht bepalen.