Pilot vestiging Bibliotheek 3.0 in Appingedam

Het grote centrale ontmoetingsplein vormt in de pilot Bibliotheek Appingedam een podium voor Ontmoeten, Leren & Ontdekken. De nieuwe functies in de bibliotheek vragen om een laagdrempelig en flexibel inzetbaar platform. In nauwe samenwerking met Biblionet Groningen hebben we vorm gegeven aan ruimte voor programmering en nieuwe ontwikkelingen.

In Appingedam is het concept van de flexibel te gebruiken wand uitgewerkt tot een systeem, waarbij de invulling eenvoudig aangepast kan worden op basis van de programmering. Er is ruimte voor ontmoeten, werken, kranten, tijdschriften, narrowcasting, reserveringen, folders, het terugbrengen en lenen van boeken, en de expositie van kunst en werk uit De Fabriek, de makersplaats voor mensen van nul tot honderd. Er zijn voor de pilot een aantal componenten uitgewerkt. Op basis van evaluaties en nieuwe ontwikkelingen zullen ze worden verfijnd en uitgebreid naar wens van de bibliotheek.