Kulturhus De Spil

Er is hard gewerkt aan Kulturhus De Spil in Nieuwleusen, dat deze maand werd opgeleverd, en het resultaat mag er dan ook zijn. Het pand, deels voormalig Rabobank gebouw, biedt ruimte voor 4 pijlers: onderwijs, sport, welzijn en kunst & cultuur. Wij kregen de opdracht om de bibliotheek, die zich ook in het pand bevindt, in te richten naar het 3.0 concept.

Bibliotheek Nieuwleusen 3.0

Het interieurontwerp voor Kulturhus De Spil is gemaakt in samenwerking met LKSVDD Architecten en betreft het entreegebied op de begane grond. Dit gebied bestaat uit het café, de ontvangstruimte,  de aula van de school en de bibliotheek. Het kleurgebruik en de materiaalstellingen hebben we op elkaar afgestemd waardoor er een samenhangend geheel gecreëerd is. Samenwerking wordt gestimuleerd en barrières worden opgeheven.