Leer&Meer plein bibliotheek Raalte

Een aanscherping van de collectie maakt plaats vrij voor de nieuwe taken die aan de bibliotheek zijn toebedeeld. De nieuwe optimaal flexibele en afsluitbare ruimte is een frisse aanvulling op de bestaande bibliotheekinrichting, met een laagdrempelig eigen gezicht.

De medewerkers van de moderne bibliotheek beschouwen het als hun plicht om mensen kennis en vaardigheden bij te brengen om in de huidige samenleving mee te kunnen draaien. Lezen en schrijven, rekenen en internetten, maar ook kennis op het gebied van werk, geld en gezondheid. Daarvoor is in de bibliotheek deze speciale ruimte ingericht, die inmiddels intensief wordt gebruikt.