bibliotheek Appingedam

meer projecten:

Het grote centrale ontmoetingsplein vormt in de pilot Bibliotheek Appingedam een podium voor Ontmoeten, Leren & Ontdekken. De nieuwe functies in de bibliotheek vragen om een laagdrempelig en flexibel inzetbaar platform. In nauwe samenwerking met Biblionet Groningen geeft OdV interieurarchitecten vorm aan ruimte voor programmering en nieuwe ontwikkelingen.

De uitvraag was om, met gebruik making van de al ontwikkelde retailcomponenten uit het black box-concept, een ruimte te ontwerpen, waarin de nieuwe functies centraal staan en de collectie boeken naar de zijden verschoven is. De gekozen oplossing is een doorontwikkeling op het eind vorig jaar door OdV interieurarchitecten gerealiseerde Leer & Meer plein in de white box bibliotheek van Raalte, waar collectie heeft plaatsgemaakt voor een centraal geplaatste multifunctionele ontmoetingsplek. De wanden van de afsluitbare ruimte zijn hier ingevuld met diverse functionaliteiten. Van een whiteboard tot een plek voor een op een overleg.

Flexibel

In Appingedam is het concept van de flexibel te gebruiken wand verder uitgewerkt tot een systeem, waarbij de invulling eenvoudig aangepast kan worden op basis van de programmering. Er is ruimte voor ontmoeten, werken, kranten, tijdschriften, narrowcasting, reserveringen, folders, het terugbrengen en lenen van boeken, en de expositie van kunst en werk uit De Fabriek, de makersplaats voor mensen van nul tot honderd. Er zijn voor de pilot een aantal componenten uitgewerkt. Op basis van evaluaties en nieuwe ontwikkelingen zullen ze worden verfijnd en uitgebreid naar wens van de bibliotheek.

Voor iedereen

Om de toegankelijkheid van de bibliotheek te optimaliseren is ervoor gekozen om het centrale ontmoetingsplein een informeel karakter te geven. In contrast met de grafische black box worden warme houttinten gecombineerd met witte elementen, waarmee een frisse laagdrempelige sfeer ontstaat. De elementen aan de wand zijn in deze pilot gemaakt van chipwood, een goedkoop maar duurzaam plaatmateriaal van hergebruikte houtvezels.

Toepasbaar 

De kracht van het ontwerp is dat het principe overal toepasbaar is. Zowel in combinatie met white- en black box inrichtingen, op locaties waar gewerkt moet worden met bestaand meubilair en bij geheel nieuwe inrichtingen. Het geeft bibliotheken de ruimte om het ontmoetingsplein te laden met functies die op die locatie en op dat moment belangrijk zijn. Met bestaande, maar ook nieuwe en toekomstige invullingen, die de bibliotheek aantrekkelijk en spannend houden.

projectnaam:
bibliotheek Appingedam

opdracht:
ontwerp bibliotheek 3.0

opdrachtgever:
Biblionet Groningen

locatie:
Appingedam

oplevering:
08-07-2017

vloeroppervlak:
435 m²

fotografie:
Gerard van Beek