Centre of Expertise Healthy Ageing

meer projecten:

Het monumentale Wiebengacomplex, één van de vroege voorbeelden van betonarchitectuur in Nederland, is ontworpen als een school voor technisch onderwijs, met twee vleugels met lokalen waartussen op het middenterrein de werkplaatsen waren gesitueerd. Deze werkplaatsen zijn in de loop der jaren verdwenen en in de jaren negentig is een nieuw bouwdeel tegen de kop van het oude pand aangeplaatst, waarin zich vanaf dat moment de hoofdentree bevond.

Aangezien het gebouw niet genoeg ruimte meer bood voor de opleidingen Gezondheidsstudies en Verpleegkunde, hebben Dp6 architecten en Bierman Henket architecten een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw op het binnenterrein en renovatie en restauratie van de bestaande bouwdelen. Het gebouw kreeg hiermee een nieuw hart.

De gebruikers, de twee opleidingen, vormen samen het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool, waarbij de nadruk ligt op een gezonde leefstijl en gezond oud worden.

Bij de aanbesteding voor de interieuropdracht werd ons gevraagd om een visie te geven op de ontwerpopgave. We hebben hierbij het gebouw en het interieur opgevat als metafoor voor de ambitie van de gebruikers. Met het nieuwe hart krijgt het gebouw nieuw leven in geblazen.

De inrichting kan zorgen voor een goede doorbloedding, waarmee de drie bouwdelen, die qua ontwerp zeer verschillend van elkaar zijn, onderling verbonden worden. We hebben de rechthoekige ruimtes en centrale balie met afgeronde hoeken, uit het ontwerp van Dp6, als thema opgepakt en doorgezet in de interieurelementen door het hele gebouw. Deze ‘bloedplaatjes’ zoeken qua materialisering en kleurgebruik in de drie verschillende bouwdelen aansluiting bij de architectuur, waarmee ze de ruimte verrijken.

In de nu gerealiseerde nieuwbouwvleugel zijn op de begane grond de Skills labs gesitueerden en op de eerste verdieping een groot studielandschap, met een informatiecentrum, een ruimte voor de studieverenigingen, een lounge met buffet, een ruimte voor excellerende studenten en een podium voor presentaties. De groene loper vormt de gezonde krachtige ruggengraat, die alle functies verbindt.

Op dit moment worden de bestaande bouwdelen, met lokalen, projectruimtes, studielandschappen, kantoren en het Health Plaza, onder handen genomen. Het worden ruimtes waar studenten en medewerkers optimaal aan een gezonde toekomst kunnen werken.

projectnaam:
Centre of Expertise Healthy Ageing

opdracht:
ontwerp inrichting nieuwbouw

opdrachtgever:
Hanzehogeschool Groningen

locatie:
Groningen

oplevering:
082016

samenwerking:
DP6 architecten & Bierman Henket architecten

fotografie:
Gerard van Beek