Zernike College Haren

meer projecten:

Op het moment dat de bouwkundige uitvoeringsvoorbereiding in volle gang was, werd ons gevraagd een visie te presenteren op het interieur van het door Team 4 architecten ontworpen schoolgebouw. De ontwerpuitgangspunten voor het frisse en moderne gebouw waren vastgelegd in een ambitiedocument, dat de basis vormde voor de verdere uitwerking en realisatie door een bouwconsortium. Een complexe constructie, waarbij functionele en esthetische kwaliteiten voortdurend werden gewogen tegen kosten en contractuele afdwingbaarheid. Een spel van tegengestelde en samenwerkende krachten.

Het gebouwontwerp kenmerkt zich door een frisse witte gevel, met daarin een grote rode sparing van de entree. Aan de grote, centraal in het gebouw gelegen, aula grenzen het Technasium en de lokalen van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). De grote tribunetrap tegenover het podium leidt naar de verdiepingen, waar golvende kernen dynamiek geven aan de open leercentra van HAVO, VWO en Montessori, die langs de gevels omsloten zijn door lokalen. Centraal op de tweede verdieping bevinden zich de bibliotheek en de werkruimte voor docenten. De ontmoetingsruimte voor docenten grenst op de eerste verdieping aan de entreehal, met er achter het gymnastieklokaal.

Bij de invulling van de opdracht hebben we de conceptuele benadering uit het ambitiedocument opgepakt en zijn het proces ingegaan vanuit de thematiek van het Montessori onderwijs, één van de drie leerlijnen in de nieuwe school; die zich richt op hoofd, hart en handen. De conceptuele benadering vanuit het hoofd. Het ontwerp en de uitwerking ervan vanuit het hart. En de bouw en het gebruik met de handen.

In de uitwerking van het interieurontwerp hebben we de primaire kleuren rood, blauw en geel verbonden aan HAVO, VWO en Montessori, door de golvende kernen geheel in deze kleuren uit te voeren. Van de centrale doorloop met de lockers tot de vloeren en wanden van de toiletruimtes. Zij vormen een krachtig statement in de verder rustig gehouden omgeving, met een lichtgrijze vinylvloer, witte wanden voorzien van skin en sauswerk, en wanden en kolommen in schoon beton. Het Montessori ‘kleurspoelen’, dat onder meer tot doel heeft om het gezichtsvermogen te ontwikkelen en diverse kleuren en nuances te leren onderscheiden, heeft als inspiratie gediend voor het kleurgebruik in de school.

De grote functionele kasten met leermiddelen, die zich in de drie grote open leercentra in de wanden van de klaslokalen bevinden, verlopen in een kleur, complementair aan de kleur van de golvende kern. Hierdoor ontstaat een dynamisch contrast, aangevuld met kleuraccenten in de losse inrichting. De kasten zijn centraal in een glazen pui geplaatst, waardoor de open leercentra licht en ruimtelijk aanvoelen. De inrichting is hier flexibel, waardoor de school de ruimte heeft om te kunnen experimenteren met het gebruik. De houten wandafwerking die midden over de golvende kernen loopt, is een verwijzing naar de groene omgeving rond het gebouw. Het hout komt terug in de bekleding van de betonnen tribunetrap en in de bladen van de leerling-tafels.

Naast de drie primaire kleuren en hun complementair, kent het ‘kleurspoelen’ nog een aantal kleuren, die in het ontwerp zijn toegekend aan functies. De hieraan gekoppelde volumes geven de functies een eigen gezicht. Zo is het volume van de centrale balie en het daaraan gekoppelde podium en CKV lokalen paars uitgevoerd, het volume van het uitgiftebuffet is oranje en de wand die vanuit de centrale aula naar het Technasium leidt is groen. De puien die de gekleurde volumes van elkaar scheiden zijn betongrijs.

Op plaatsen waar medewerkers en leerlingen samenkomen is gekozen voor interieurelementen in alle kleuren, waarmee de verbinding verbeeld wordt. De kastenwand in de docentenwerkruimte op de tweede verdieping heeft deuren in een pallet aan kleuren, evenals de segmenten van de golvende loungebank in de overblijfruimte op de eerste verdieping, en de stoelen voor het podium op de begane grond.

Het gebouwontwerp van Team 4 architecten, ontstaan vanuit het concept van een vrij indeelbare vloer, voorziet in grote hoge ruimtes en mooie zichtlijnen dwars door het gebouw heen. De ruimtelijkheid wordt versterkt door het krachtige kleurgebruik, dat het gebouw karakter geeft en er voor zorgt dat de school in bloei lijkt te staan; fris kleurrijk en inspirerend.

projectnaam:
Zernike College Haren

opdracht:
realisatie afbouw + inrichting

opdrachtgever:
O2G2

locatie:
Haren

oplevering:
medio 2015

samenwerking:
Team 4 architecten

publicaties:
BNI special 2016

foto’s:
Mark Hadden photography