Center of Expertise Heathy Ageing

Met de nieuwbouw, die de oude bouwdelen op verschillende niveaus met elkaar in verbinding brengt, heeft de architect het gebouw een nieuw hart gegeven. Wij hebben de architectuur vervolgens opgevat als een lichaam (dat mooi oud wordt) en geven het met het interieur een nieuwe ‘doorbloeding’, waarbij interieurelementen en signing de verbindende elementen zijn binnen het Center of Expertise Heathy Ageing.