Bibliotheken

Bibliotheken zijn continue in transformatie. Van klassieke uitleenbibliotheek naar een interactief landschap, waarin ruimte is voor ontmoeten, leren en ontdekken. Van zelfstandig naar gezamenlijk met andere partners. OdV interieurarchitecten heeft alle expertise in huis om elke bibliotheek van deze tijd te maken.

We werken aan bibliotheekprojecten voor diverse opdrachtgevers verspreid over het land. De context varieert, maar overal wordt ruimte gemaakt voor de door de overheid vastgestelde maatschappelijke functies: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur. Maar bovenal worden bibliotheken de nieuwe gezellige huiskamers van dorpen en steden. 'Third places' (Ray Oldenberg, 1989) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, buiten de first place van thuis of de second place van het werk.

Met de kennis en ervaring die wij sinds 2003 hebben opgebouwd zijn wij dé onafhankelijke adviseur die je kan helpen bij het realiseren van een nieuwe huisvesting en inrichting. We hebben kennis van het functioneren van een bibliotheek en de collectie, ervaring met de verschillende retail formules, en een up-to-date kennis van de actuele ontwikkelingen, die we toepassen in onze projecten.

de Bibliotheek van nu

Bijvoorbeeld in bibliotheken Utrecht Leidsche Rijn en Overvecht, grotere wijkvestigingen, waar we de Bibliotheek 3.0 hebben toegepast in combinatie met de Groningse Blackbox. In dorpsbibliotheken in Overijssel, waar in bestaande Whitebox inrichtingen collectie plaats maakt voor flexibele ontmoetingsplekken. In nieuwe vestigingen in Drenthe en Friesland, waar bibliotheken onderdeel gaan uitmaken van dorpshuizen multifunctionele accommodaties, en hier een belangrijke publieke invulling zijn. In bestaande locaties zoals Amersfoort Vathorst en Barneveld, waarin de bestaande inrichting aangepast wordt naar de nieuwe programmering. En in de Bibliotheek Stadskanaal, waar we een interessante verbinding gaan maken tussen de bibliotheek en het Streekhistorisch Centrum.

Op alle locaties wordt de Bibliotheek een levendige third place, waar iedereen naar toe kan om anderen te ontmoeten, te leren en te ontdekken. Maar ook om (samen) te werken en te vergaderen, fysiek of via online meetings. Samen met onze opdrachtgevers ontwerpen wij de Bibliotheek van nu. Als je met ons wilt brainstormen over de mogelijkheden dan horen we graag van je.

de Bibliotheek 3.0 - ontmoet, leer, ontdek!

In 2017 kregen we van Biblionet Groningen de opdracht om in twee pilotvestigingen een ruimtelijke vertaling te maken van het nieuwe bibliotheek concept 3.0. De uitvraag was om, met gebruik maken van de al ontwikkelde retailcomponenten uit het Blackbox concept, een ruimte te ontwerpen, waarin de nieuwe functies centraal staan en de gesaneerde collectie boeken naar de zijden verschoven is.

De gekozen oplossing is een doorontwikkeling op het Leer & Meer plein in de Whitebox bibliotheek van Raalte, waar collectie heeft plaatsgemaakt voor een centraal geplaatste multifunctionele ontmoetingsplek. De wanden van de afsluitbare ruimte zijn hier ingevuld met diverse functionaliteiten. Van een whiteboard tot een plek voor een op een overleg.

In Appingedam is het concept van de flexibel te gebruiken wand verder uitgewerkt tot een systeem, waarbij de invulling eenvoudig aangepast kan worden op basis van de programmering. Er is ruimte voor ontmoeten, werken, kranten, tijdschriften, narrowcasting, reserveringen, folders, het terugbrengen en lenen van boeken, en de expositie van kunst en werk uit De Fabriek, de makersplaats voor mensen van nul tot honderd.

Om de toegankelijkheid van de bibliotheek te optimaliseren is ervoor gekozen om het centrale ontmoetingsplein een informeel karakter te geven. In contrast met de grafische black box worden warme houttinten gecombineerd met witte elementen, waarmee een frisse laagdrempelige sfeer ontstaat. De elementen aan de wand zijn in deze pilot gemaakt van chipwood, een goedkoop maar duurzaam plaatmateriaal van hergebruikte houtvezels.

De kracht van het ontwerp is dat het principe overal toepasbaar is. Zowel in combinatie met white- en black box inrichtingen, op locaties waar gewerkt moet worden met bestaand meubilair en bij geheel nieuwe inrichtingen. Het geeft bibliotheken de ruimte om het ontmoetingsplein te laden met functies die op die locatie en op dat moment belangrijk zijn. Met bestaande, maar ook nieuwe en toekomstige invullingen, die de bibliotheek aantrekkelijk en spannend houden.

de Maatwerkbibliotheek

Niet alle bibliotheken sluiten zich aan bij een formule. Voor Bibliotheken Mar en Fean hebben we de nieuwe bibliotheek van Workum mogen inrichten in het oude monumentale stadhuis. We hebben in het ontwerp ruimte gemaakt voor werk van lokale kunstenaars en een link gelegd naar de lokale scheepsbouw. Samen met de gemeente Súdwest Fryslân waren we verantwoordelijk voor de verbouw en renovatie van dit Rijksmonument. De kracht van retail gecombineerd met lokale verankering.

de Retailformules

Met de introductie van de retailformules, de Blackbox en de Whitebox, kregen de bibliotheken rond 2008 een nieuwe impuls en gingen zij meer aansluiten bij de moderne consument. Samen met de toenmalige Overijsselse Bibliotheek Dienst - nu de Rijnbrinkgroep - en Jos de Vries trc, hebben wij in vrijwel alle Overijsselse bibliotheken de Whitebox geïmplementeerd. Focuspunten, boekendisplay's en frontale presentatie in de kasten, verleiden de bezoekers tot het lenen van meer boeken.

Wij verzorgden het projectmanagement. We vertaalden de collectie naar kasten, werkten de schetsen van Jos de Vries uit in werktekeningen en technische omschrijvingen, verzorgden de offertetrajecten en begeleiden de uitvoering. Daarnaast maakten we basis investeringsoverzichten voor de verschillende soorten vestigingen, variërend van een klein dorp tot een stad, en van volledig nieuw tot cosmetische varianten, waarbij een deel van de inrichting hergebruikt werd. Iedere locatie is binnen het concept uniek.

We zijn bij de uitrol van de Blackbox bibliotheekformule aangesloten toen Drentse bibliotheken dit concept in navolging van Groningen zijn gaan invoeren. Ook alle vestigingen van de Bibliotheek Noord Fryslân hebben we in het Blackbox concept mogen herinrichten, van Harlingen tot Schiermonnikoog.

Het begin

Benice startte haar bedrijf in 2003 met de opdracht voor de herinrichting van bibliotheek Annen, waarbij de grote balie plaatsmaakte voor een info-balie en het RFID systeem zijn intrede deed. De eerste stap weg van de traditionele bibliotheekinrichting. In de jaren erna ontwierp zij aan meerdere Drentse bibliotheken, waarbij de introductie van lounge plekken bezoekers moest uitnodigen om langer te blijven. Biblionet Drenthe was onze eerste opdrachtgever en is dat nog steeds.