Circulair

Een duurzame en circulaire benadering van (her)inrichtingsprojecten is een belangrijk en relevant thema binnen onze ontwerpopgaven. Het begint bij het formulering van de juiste uitgangspunten, eerlijk zijn in de kansen en mogelijkheden die een project biedt en vasthoudend zijn in de doorvoering ervan.

We werken aan een eigen model voor de manier waarop we binnen OdV interieurarchitecten invulling geven aan duurzaamheid en circulariteit, waarbij we ons focussen op vier van de zeventien SDG's (Sustainable Development Goals) en gebruik maken van het R model van de circulaire economie, waarvan we aan zes onderdelen inhoud geven binnen ons werk.

de vier duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van OdV interieurarchitecten

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn grotere thema's die voor veel aspecten van onze maatschappij ingezet kunnen worden om naar een meer circulaire economie en maatschappij toe te gaan.

het R model van de circulaire economie als basis

Het 10R-model van circulariteit geeft voor bouw, ontwerp en interieur handvatten voor concrete invulling van de doelstellingen. Van een lineaire naar een circulaire economie.

bron: CB23, Framework Circulair Bouwen

Wij houden ons bezig met Concept, Ontwerp en Projectmanagement, en kunnen, als onafhankelijk adviseur van onze opdrachtgever, op verschillende gebieden sturen. We hebben zes focuspunten gekozen:

Reduce - Voorkomen van gebruik van virgin-materials / grondstoffen.
Een organisatie kan nadenken over het verminderen van materiaalgebruik door producten ‘lean’ of met minder onderdelen te ontwerpen. Ze kunnen proberen de levensduur van de producten te verlengen.

Rethink - (Her)ontwerpen van een product met circulariteit als uitgangspunt.
Denk, als organisatie, nog eens goed na over je organisatie, processen en producten, onderzoek of er mogelijkheden zijn in de richting naar meer circulair ondernemen.

Re-use - Product hergebruiken.
Hergebruik producten door ze in hun oorspronkelijke (of gewijzigde) vorm over te dragen aan een andere gebruiker. Second-life meubilair.

Refurbish - Product opknappen.
Renoveer als organisatie je producten door defecte componenten en onderdelen te vervangen door nieuwe. Je kunt het product daarbij upgraden en updaten.

Remanufacture - Nieuw product van secundaire materialen.
Hier ligt een klein verschil met Refurbish. Bij Remanufacture wordt het gehele product opnieuw gemaakt met ‘tweedehands’ grondstoffen en onderdelen.

Re-purpose - Product hergebruik, maar met andere doel of functie.
Producten of onderdelen kunnen wellicht anders aangewend worden dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren. Van hout dat vrijkomt uit de bouw kunnen bijvoorbeeld tafels worden gemaakt.

In al onze projecten proberen wij bewust aandacht te hebben voor en invulling te geven aan deze uitgangspunten. Samen met opdrachtgevers, producenten, leveranciers en uitvoerende partijen werken we aan een circulaire en duurzame wereld

Kijk hier naar onze bijdrage aan de week van de circulaire economie: