Diensten

OdV interieurarchitecten is sparringpartner en onafhankelijk adviseur voor interieurprojecten. Dit betekent dat we concepten ontwikkelen, ontwerpen, organiseren én regisseren. Ook verzorgen we de technische uitwerking, vergunningaanvragen, offertetrajecten en het maken van kostenramingen en planningen. Alles van concept tot realisatie.

Direct naar een dienst

1-odv-interieurarchitecten-bilbiotheek-veenendaal

Concept

Een interieurconcept is zoveel meer dan een vertaling van een Programma van Eisen. De binnenwereld van een gebouw is een vertaling van de identiteit, visie en ambitie van een opdrachtgever en de gebruikers. Daarom zijn we geïnteresseerd in de vraag achter de vraag, want dan weten we precies hoe we je het beste kunnen helpen.

4-odv-interieurarchitecten-bibliotheek-Sneek-Mar-en-Fean

Ontdekkingstocht

Wat is precies het doel? Met welke inrichting kunnen we dat bereiken? Stel nou dat we het omkeren? Wordt het daar beter van? De ontwikkeling van een interieurconcept is een ontdekkingstocht. Wij kijken graag vanuit verschillende perspectieven naar de opgave, om zo tot nieuwe interessante inzichten te komen.

Samenwerken

We worden het liefst zo vroeg mogelijk bij een interieurvraagstuk betrokken, omdat we dan optimaal mee kunnen denken over bouwkundige- en andere uitgangspunten. Onze werkwijze is analytisch en gericht op een krachtige samenhang tussen alle aspecten van een ruimte en het verhaal dat verteld wil worden. Een verhaal dat we samen maken.

Out of the box en realistisch

Een interieurconcept gaat niet alleen over het verhaal dat je wilt vertellen. Het gaat ook over technische en financiële aspecten en de mogelijkheden die een gebouw biedt. Tijdens de conceptfase durven we te dromen, maar werken wel toe naar een visie die relevant, maakbaar en duurzaam is.

De start van de het proces met Lefier was meteen goed. De manier waarop Ton een presentatie voorbereid is echt anders dan andere interieurarchitecten. Hij neemt de opdrachtgever meteen mee in het idee, is niet bang om zijn creatieve kijk te delen en laat direct referentiebeelden, kleurconcepten en andere ideeën zien. Voor alle betrokkenen was dit heel prettig omdat je je meteen een beeld kunt vormen.

Rens Stokvis
Consultant | Stokvis Organisatieadvies

2-odv-interieurarchitecten-zwembad-gemeente-emmen-wind-design-en-build

Ontwerp

We ontwerpen altijd vanuit een concept of een thema, maar een functioneel goed doordacht ontwerp, dat invulling geeft aan het Programma van Eisen vormt de basis waarop we verder werken. Vanuit een schets steeds verder in detail, waarbij het concept ons handvat is bij het nemen van ontwerpbeslissingen, in open dialoog met de opdrachtgever.

De ontwerpstappen van OdV interieurarchitecten

Om een concept tot een uitvoerbaar ontwerp te brengen, hanteren we een stappenplan. Vanuit je vraag, ambitie en budget begeleiden we je naar een resultaat dat aansluit bij je wensen, en meer biedt dan je van tevoren had kunnen voorzien. Of het nu gaat om bouwkundige aanpassingen, inrichting, licht- of kleurplan, groen of akoestiek: we zoeken altijd naar de optimale oplossing, waarin we alle aspecten meenemen, ongeacht leverancier.

We doorlopen een project aan de hand van de volgende stappen:

Initiatiefase: we maken kennis en brengen de vraag en ambities in kaart

Schets Ontwerp: we onderzoeken de mogelijkheden op hoofdlijnen met referentiebeelden en vlekkenplannen

Voorlopig Ontwerp: we maken de eerste ontwerpschetsen, een opzet voor kleur- en materiaalgebruik en een globale kostenraming en planning

Definitief Ontwerp: hierin maken we een gedetailleerde uitwerking van het complete ontwerp

In alle stappen zijn één of meerdere overleg / presentatiemomenten opgenomen. Bij een kleiner project wordt het proces compacter en bij een groter project schalen we op.

Ook voor de stappen daarna

Het Definitief Ontwerp vormt de basis voor de bouw- en werkvoorbereiding, die gevolgd wordt door de uitvoeringsbegeleiding en de nazorg. Hierover lees je meer bij Projectmanagement. We werken bij de realisatie van projecten regelmatig samen met andere specialisten: architecten, constructeurs, licht- en installatie-adviseurs.

Transparant en onafhankelijk

We zijn transparant in de keuzes die we als onafhankelijk adviseur van onze opdrachtgevers maken. Alle te nemen beslissingen worden voorgelegd en besproken. Wij hanteren geen provisies op handel en meubilair en de door leveranciers gegeven kortingen komen altijd ten gunste van de opdrachtgever.

Duurzaam en Circulair

OdV interieurarchitecten zet in op duurzaamheid en circulaire oplossingen. Met het winnen van de circulaire aanbesteding voor Veiligheidsregio Fryslân hebben we een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling die we als bureau al hadden ingezet. Hergebruik van al dan niet gerefurbished meubilair, het verwerken van vrijkomende materialen in nieuwe toepassingen en de keuze van vooruitstrevende producten en leveranciers. Maar ook het bevorderen en optimaliseren van een efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen.

We hebben nu zo’n tien keer samengewerkt en we weten wat we aan elkaar hebben. Er is altijd rust een aandacht. OdV weet wat wij willen en het is ook nog gezellig. We zijn goed op elkaar ingespeeld. In onze verschillen vinden we juist de kracht van onze samenwerking.

Paulien Schreuder
Directeur-bestuurder Bibliotheken Noord Fryslân

4-odv-interieurarchitecten-bibliotheek-Veendam-Biblionet-Groningen-concept 3.0-vanBeresteyn

Projectmanagement

Bij de realisatie van een interieurproject komt veel kijken. Dan is het fijn om een partij naast je te hebben die alles voor je regelt. Die kritisch meekijkt en grip houdt op planning en budget. Bij OdV vind je projectmanagers die je van a tot z door een project gidsen. Onafhankelijk en altijd met de instelling om voor het beste resultaat te gaan.

Bij OdV interieurarchitecten denk ik aan ontzorgen. Voor veel bibliotheken is het ontzettend prettig dat OdV ook zaken als de planning en inkoop op zich kan nemen. Ook hoef je in de praktijk weinig uit te leggen vanwege de enorme ervaring met bibliotheken. Benice weet precies hoeveel kasten zij kan plaatsen als ik de collectiegrootte aangeef.

Harry van den Borg
Teamleider Facilitaire Zaken Biblionet Groningen

De regisseurs van het proces

De meerwaarde van ons projectmanagement? We staan je bij in elke fase van het realisatieproces. We verzorgen tekeningen, bestekken en vergunningen, organiseren offertetrajecten en zorgen met de uitvoerende partijen voor een realistische uitvoeringsplanning. Ook tijdens de bouw staat het belang van de opdrachtgever voorop. We zijn er om knelpunten op te lossen, de kwaliteit te bewaken en om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen.

Meerwaarde

Wij zien het traject van concept tot realisatie als één samenhangend geheel. Om de uitgangspunten van het concept vast te houden en te realiseren is een goede borging nodig. Zowel in het ontwerptraject als in het realisatieproces. Onze kracht zit in een goede uitvoeringsvoorbereiding, zodat onduidelijkheden worden voorkomen. Gevolgd door een uitvoeringstraject, waarin we ernaar streven om alle partijen proactief met elkaar te laten samenwerken.

Ons track-record

Bij al onze bibliotheekprojecten zijn we verantwoordelijk voor het projectmanagement. Van de kleinste vestiging in een Kulturhus tot de verbouw en herinrichting van Utrecht Overvecht, waar ook de installaties vernieuwd zijn. Voor de nieuwe Bibliotheek Centrum Deventer hebben we de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de inrichting voor ons rekening genomen. We nemen onze rol en verantwoordelijkheid in al onze interieurprojecten.

0-odv-veiligheidsregio-fryslan-HTW

Ton weet tijdens grote pittige vergaderingen met meerdere partijen de nuance aan te brengen door goed te kijken, luisteren en treffende opmerkingen te plaatsen. Hij is op die momenten echt een verbindende factor.

Karin Barth
Projectleider Bibliotheek Deventer