Kantoren

Hoe gaan we werken en samenwerken? Hoe ziet de werkomgeving er in de toekomst uit? Vragen die actueler zijn dan ooit. Het belang van een goede en gezonde werkomgeving is duidelijk, maar hoe sluit deze aan bij de geest van een organisatie. Dicht op de huid van werknemers, vanuit de identiteit van de werkgever en aansluitend bij het gebouw, ontwerpen wij de werkomgeving van morgen.

Ingegeven door de Covid-19 situatie zijn organisaties waar we voor werken zich aan het heroriënteren op hun werkprocessen en de bijbehorende inrichting. Met de verwachting of het streven dat een deel van de medewerkers meer thuis zal gaan werken wordt ruimte vrijgemaakt om werkplekken ruimer op te stellen of te vervangen door nieuwe ontmoetingsplekken. Wij denken mee over de oplossingen en geven vorm aan de post-Covid interieurs. Van het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Fryslân tot Provinciehuis Utrecht.

We ontwerpen innovatieve kantooromgevingen sinds 2008, het jaar waarin we niet alleen ons bedrijf oprichtten, maar ook de Europese aanbesteding voor architectendiensten van het toenmalige CWI wonnen. Het project voor BVG Amsterdam Centrum-Oost, waaraan ook de backoffice van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen gekoppeld was, was hierin met circa 9000 m2 de grootste opdracht. We braken de oude kantoorstructuur open en maakte plekken voor informeel overleg.

CJIB Leeuwarden

Een ander bijzonder project is de inrichting van het nieuwe CJIB-kantoor in Leeuwarden. Binnen het door Claus en Kaan ontworpen gebouw, dat aan de binnenzijde volledig is uitgevoerd in een uniforme lichtgrijze kleur, hebben we een interieur ontworpen dat op subtiele wijze afdelingen en teams een eigen gezicht geeft. Het kleurgebruik rond de centrale vide, waarin het knalgele kunstwerk hangt is bewust sober gehouden om het kunstwerk optimaal tot zijn recht te laten komen. 'Less is more' in deze situatie.

Interieurs met een verhaal

Bij ieder project gaan we op zoek naar een thema dat aansluit bij de opdrachtgever of de locatie waarvoor we ontwerpen. Bij de aanbesteding voor de verbouw en herinrichting van de vier kantoren voor woningbouwvereniging Lefier, was de vraag om de vestigingen en de medewerkers te verbinden. Wij hebben de verbinding met de klanten van Lefier hieraan toegevoegd en als thema ‘bij Lefier aan tafel’ gekozen. Binnen de diversiteit aan locaties en bestaand meubilair hebben we alle ontmoetingsplekken verbijzonderd, waardoor met één krachtig gebaar op verschillende niveaus verbinding is gemaakt.

Samenwerken in interieurprojecten

We werken in kantoorprojecten vaak nauw samen met architecten zodat interieur en exterieur elkaar versterken. Zo hebben we met Team 4 Architecten het Stadhuis in Zwolle ingericht. Rode draad: burgers verbinden met het bestuur. We hebben de cirkel als één van de thema's gekozen en hiermee verbinding gelegd tussen het plein voor het Stadhuis en de raadzaal. Het Stadhuis is een gebouw uit de jaren 70 en is een jong monument. Met het nieuwe interieur hebben we waardevolle aspecten behouden en aansluiting gezocht bij de sfeer van het pand.

De projecten voor het Zwembad en AOC Terra in Emmen hebben we beide vanuit een aanbesteding gewonnen samen met Wind Design + Build. Door samen op te trekken vanaf het vroegste begin van het ontwerpproces hebben we stedenbouwkundige context, architectuur en interieur als éénheid ontworpen. Ook de losse inrichting en signing maken hier onderdeel van uit, zodat er een compleet verhaal is ontstaan. Bij de verbouw en inrichting van het kantoor voor woningbouwvereniging Dynhus in Balk, zetten we deze samenwerking voort.

Circulair inrichten

De vraag naar circulaire oplossingen groeit. In OdV vind je een ontwerppartner voor het circulair inrichten van kantoorgebouwen. Zo zijn we betrokken bij de circulaire inrichting van alle locaties van de Veiligheidsregio Fryslân. Van hoofdkantoor en brandweerkazerne tot ggd-vestiging: de komende jaren realiseren we samen met partners circulaire interieuroplossingen.

Maar ook bij de vier vestigingen van woningbouwvereniging Lefier en de verbouwing en herinrichting van Stadhuis Zwolle zijn circulariteit en duurzaamheid belangrijke thema's. De gemeente Zwolle heeft de inspanningen in een korte film vastgelegd: