innovatie

In een snel veranderende wereld is ook de ruimtelijke context waarin de mens functioneert continu in beweging. Nieuwe visies en ambities zorgen voor nieuwe gebruiksfuncties en die vragen om nieuwe aansprekende vormgeving. De digibuzz van Biblionet Drenthe, waarin nieuwe media en technieken naar de mensen toegebracht wordt en het JackLab van de Bibliotheek Assen, waar een inspirerend platform geboden wordt om kennis te maken met innovatieve technieken zijn hier mooie voorbeelden van. Maar ook de slimme inleverkasten, die het inleveren van boeken vereenvoudigen en meteen een snuffelkast zijn voor nieuwsgierige lezers.

de Fabriek, bibliotheek Veendam

Ontmoet, leer en ontdek in de Fabriek van bibliotheek Veendam! lees meer…

JackLab, bibliotheek Assen

Alsof het ontwerp zelf ook uit een 3D printer kwam, zo snel heeft het ontwerp en de realisatie van JackLab plaatsgevonden. We hebben er met alle partijen in korte tijd veel positieve energie ingestopt en dat komt nu terug in een intensief gebruik. lees meer…

Jouw.buzz

jouw.buzz komt naar je toe! Van snelkookpan tot 3D printer.  lees meer…