bibliotheek / hub roden

De vernieuwde bibliotheek in Roden is een plek van verbinding. Door de verplaatste entree en de nieuwe luifel die aan het gebouw is toegevoegd, wordt de publieke ruimte van het interieur en die van de nieuwe ‘busbrink’ op een krachtige manier aan elkaar verbonden. Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet om van deze locatie een nieuw centrum voor dorp en regio te maken. Een plek van en voor iedereen.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Knooppunt van kennis en ontspanning: Roden Centraal

Roden Centraal biedt veel functies, die slim met elkaar zijn gecombineerd. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het gaat om het bereikbaar houden van voorzieningen voor iedereen. Roden Centraal is een mooi voorbeeld van een hub, omdat hier bereikbaarheid door openbaar vervoer, de hubtaxi, fiets en auto samenkomt met belangrijke maatschappelijke functies als de bibliotheek, taalhuis en Welzijn Noordenveld. We zetten de mens centraal en de voorzieningen er dichtbij”.

Gastvrije plek voor iedereen

Roden Centraal is niet alleen een bibliotheek, maar ook een hub waar mensen kunnen overstappen op verschillende vervoersmiddelen. Je kunt hier terecht voor een kopje koffie, verzorgd door de Konditorei, een tijdschrift of een boek. Er is een openbaar toilet dat vanaf de buitenkant van het gebouw voor iedereen toegankelijk is van de eerste tot de laatste bus.

Daarnaast biedt Roden Centraal werkplekken en is er ook een Doe-mee-plein. Dit is een plek voor inloopspreekuren van de bibliotheek, maar ook van andere maatschappelijke organisaties, zoals Welzijn Noordenveld, de wijkagent en de Rabobank. Het doel is om drempels weg te halen en mensen te betrekken. Centraal in de bibliotheek staat een Noordenveld-kast waar je in één oogopslag kunt zien wat er te doen is op het gebied van cultuur, winkelen en recreatie.  

Ontwerp

De Noordenveld-kast is een belangrijk ontwerpelement in het verhaal van het interieur. Het bestaande gebouw bestaat uit twee vleugels die onder een hoek van elkaar geplaatst zijn, en die recht tegenover de nieuwe entree via een doorloop aan elkaar verbonden zijn. We hebben de twee vleugels een elkaar verbonden met een groot vloervlak, de brink. De 'wand' waar je doorheen loopt hebben we verbijzonderd en staat voor de 'Poort van Noordenveld'. De Noordenveld-kast steekt schuin door de 'poort' heen, en verbeeld fysiek en inhoudelijk de ontsluiting van de locatie en de regio.

2125 bieb hub roden 230131 In het ontwerp zijn een veelheid aan functies, die allemaal hun eigen gebruikseisen en kenmerken hebben, verdeeld over de plattegrond. Aan de pleinzijde van het gebouw, links van de horeca de jeugdafdeling met het Maaklab als eyecatcher in de ruimte. Een gebied van reuring en activiteit. Rechts van de entree is het Doe-mee-plein huisje de ontsluiting naar een breed pallet aan informatie en ondersteuning. Vanuit de zitplekken langs de voorgevel is goed zicht op het plein en de aankomende en vertrekkende bussen.

scan de qr-code om 3D rond te kijken

In de doorloop naar achteren kunnen, aan weerszijde van de Noordenvel-kast, boeken worden geleend en teruggezet in een slimme inleverkast. De doorloop vormt de scheiding naar de meer rustige ruimte van de tweede vleugel. Hier bevindt zich op het vloervlak van de brink de leestafel, omsloten door een semi-transparant akoestisch gordijn, waarmee de leesruimte beslotenheid krijgt. Rechts van de brink bevindt zich de collectie voor de jongste jeugd, met een besloten leesplek, waarin je lekker kunt zitten. In de ruimte voor de volwassenencollectie, links van de brink, bevinden zich fauteuils en studieplekken.

Alle kasten in deze ruimte staan op wielen, waardoor er ruimte gemaakt kan worden voor grotere bijeenkomsten. De wanden van de twee werk-, studie, overlegcabines kunnen opzijgeschoven worden, waarmee een podiumplek ontstaat. Ook de multifunctionele ruimte bij het Doe-mee-plein heeft een mobiele wand, waarmee twee kleinere ruimtes te maken zijn. De ruimte heeft aan de pleinzijde een grote erker ofwel etalage gekregen, zodat de actieve ruimte vanaf het plein goed zichtbaar is.

De luifel

De erker is een belangrijk esthetisch onderdeel van de nieuwe luifel die als een extra vleugel aan het gebouw is toegevoegd. De luifel, ontworpen door De Architecten van Team 4, zweeft boven het plein en vormt de overgang tussen binnen en buiten. Gevelbankjes aan weerszijde van de nieuwe entree zijn extra verblijfsplekken, waarbij die aan de linkerzijde, waar de luifel breder is, onderdeel uitmaakt van het terras dat grenst aan de horecaruimte binnen. Links om de hoek gaat de luifel over in een toegang tot het nieuwe publieke toilet en de pakketkluizen, die bij iedere hub-locatie horen.

Duurzaam en circulair

De bovenzijde van de luifel is voorzien van een sedumdak, waarmee het stenige plein voor de bewoners van de appartementen boven de bibliotheek vergroend wordt, en het duurzame karakter van het ontwerp invulling krijgt. In het project zijn zoveel mogelijk vrijgekomen materialen en onderdelen hergebruikt. Zo is het Doe-mee-plein huisje gemaakt van kozijnen die zijn vrijgekomen bij de aanpassing van de voorgevel. En ook het MaakLab is gemaakt van restmateriaal.

Samenwerking en participatie

Deze beide interieurelementen zijn gebouwd in samenwerking met jongeren uit Noordenveld. Tijdens het werk werd er door circulaire meubelmaker Van de Sant een quiz gehouden over circulariteit, waarmee tijdens deze eerste actie met inwoners van Noordenveld, aan alle speerpunten van de bibliotheek, ontmoeten, leren en ontdekken, is gegeven. Inmiddels wordt er dagelijks druk geëxperimenteerd en gebouwd in het Maaklab.

   

Informatie over dit project

opdracht

Verbouw en inrichting bibliotheek + hub

opdrachtgever

Biblionet Drenthe + Gemeente Noordenveld + Provincie Drenthe + Woonborg

locatie

Roden

oplevering

medio 2023

vloeroppervlak

850 m2

fotografie

Gerard van Beek

samenwerking

De Architecten van Team 4

Gerelateerd werk