Bibliotheek Barneveld

Met de nieuwe inrichting is bibliotheek Barneveld een multifunctionele, laagdrempelige en openbaar toegankelijke ontmoetingsplek geworden, waar de collectie aantrekkelijk gepresenteerd wordt, maar ook een koppeling tussen activiteiten ontstaat. De ruimte is dynamischer geworden en er kunnen gelijktijdig meerdere activiteiten plaatsvinden. De bibliotheek zet er op in om uit te groeien naar de third place van Barneveld.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Plan van eisen en fondsenwerving

Bij het opstellen van het programma ven eisen heeft de bibliotheek gebruik gemaakt van klantpanels, die waardevolle input hebben gegeven, en is er ondersteuning geweest vanuit de Rijnbrink Groep. Om het project te kunnen realiseren moest goedkeuring gekregen worden van de Raad van Bestuur van de bibliotheek, die in eerste instantie terughoudend was. OdV interieurarchitecten heeft een filmpje gemaakt, waarin het concept van de nieuwe inrichting werd uitgelegd. Ook zijn er, naast de bijdrage vanuit de gemeente voor het Taalhuis, fondsen geworven. Ter ondersteuning van de aanvragen zijn door OdV visualisaties van de nieuwe inrichting gemaakt. Met de financiële bijdragen van het VSB fonds en ouders van jeugdleden, was er groen licht.  

Klantpanels

De bibliotheek heeft het inzetten van klantpanels als positief ervaren en zegt daarover het volgende: “Er waren drie klant panels opgericht: voor jongeren, volwassenen en senioren. De informatie is door middel van een gespreksleider opgehaald en verwerkt in een rapport, dat wij gebruikten voor het plan van eisen. Het was eigenlijk een toetsing van het al opgestelde plan van eisen. Een praktisch voorbeeld is de toevoeging van kluisjes. Daarnaast creëer je klantbinding. We willen deze ervaring straks gebruiken voor het toetsen van de programmalijn voor volwassenen. Hiervoor zal een nieuw klantpanel worden samengesteld.”    

Ontwerp en proces

Bij de transformatie van de bestaande inrichting, waarin op de begane grond de ontmoetingsruimte was en op de verdieping de collectie stond, is zowel op de begane grond als de verdieping een dynamische mix gerealiseerd tussen ontmoeting en collectie. Door de diversiteit in plekken is er voor iedereen plaats. OdV interieurarchitecten kreeg in eerste instantie de opdracht voor het maken van het ontwerp, met een toetsing aan het budget en de planning. Omdat het concept, de ruimtelijke vertaling en de gepresenteerde sfeer de bibliotheek aanspraken, kreeg OdV ook opdracht voor de bouwvoorbereiding en de begeleiding van de uitvoering.  

Eerste ervaringen uit de praktijk

Het team van de bibliotheek is tevreden over de nieuwe inrichting en ziet de kansen. Door de corona crisis is de opening van de Bibliotheek uitgesteld geweest, en de ervaringen vanuit de praktijk hebben daarom nog even op zich laten wachten. Op het moment dat de deuren weer open mochten zijn alle medewerkers op de werkvloer ingeroosterd om de ervaring van klanten te horen. Vanaf het begin komt er al een divers publiek binnen, en de kinderen voelen zich zichtbaar vrij in de nieuwe omgeving. Ze zitten op het podium, doen hun schoenen uit. De grote knuffels zijn erg populair. Ook de treinzitjes worden goed door middelbare scholieren of werkenden bezet. “Als de programmering in september weer live opstart, zullen mensen ook makkelijker naar de Bibliotheek terugkomen. Zo kunnen we uitgroeien naar de third place van Barneveld!”

Een vervolg

Een vervolg op de herinrichting wordt het haalbaarheidsonderzoek naar een LAB-ruimte voor activiteiten in het kader van 21ste-eeuwse vaardigheden in de monumentale deel van het gebouw, waar nu het magazijn is. De herinrichting heeft de bibliotheek bewust gemaakt van de kwaliteit van het pand en ze willen het aan de gebruikers teruggeven. De Raad van Bestuur is, mede door het succes van de herinrichting, zich nu meer bewust van de kracht van vernieuwing. Wordt vervolgd.    

Het proces van concept naar realisatie vond ik heel goed verlopen. OdV luistert, denkt mee en is helder in de communicatie

Miranda van Ooijen
directeur / bestuurder bibliotheek Barneveld

Informatie over dit project

opdracht

concept, ontwerp en realisatiebegeleiding

opdrachtgever

de Bibliotheek Barneveld

locatie

Nieuwstraat 29 / Barneveld

oplevering

medio 2021

vloeroppervlak

1112 m2

fotografie

Gerard van Beek

Gerelateerd werk