Circulair

Een duurzame en circulaire benadering van (her)inrichtingsprojecten is een belangrijk en relevant thema binnen onze ontwerpopgaven. Het begint bij het formulering van de juiste uitgangspunten, eerlijk zijn in de kansen en mogelijkheden die een project biedt en vasthoudend zijn in de doorvoering ervan.

net opgeleverd
werk in uitvoering

gemeentehuis emmen

Het ontwerpen van een een nieuwe circulaire inrichting van de centrale publiekshal.