Centre of Expertise Healthy Ageing

Toen het Wiebengacomplex niet genoeg ruimte meer bood voor de huidige opleidingen Gezondheidsstudies en Verpleegkunde, hebben Dp6 architecten en Bierman Henket architecten een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw op het binnenterrein en renovatie en restauratie van de bestaande bouwdelen. Het gebouw kreeg hiermee een nieuw hart. Bij de aanbesteding voor de interieuropdracht werd OdV gevraagd om een visie te geven op de ontwerpopgave. OdV heeft hierbij het gebouw en het interieur opgevat als sprekende metafoor voor de ambitie van de gebruikers. Met het nieuwe hart krijgt het gebouw nieuw leven ingeblazen.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Onderlinge verbondenheid

Het monumentale Wiebengacomplex in de stad Groningen is één van de vroege voorbeelden van betonarchitectuur in Nederland. Oorspronkelijk is het complex ontwerpen als een school voor technisch onderwijs en had het twee vleugels met lokalen waartussen op het middenterrein de werkplaatsen waren gesitueerd. Deze werkplaatsen zijn in de loop der jaren verdwenen en in de jaren negentig is een nieuw bouwdeel tegen de kop van het oude pand aan geplaatst, waarin zich vanaf dat moment de hoofdentree bevindt. De huidige gebruikers, de twee opleidingen, vormen samen het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool, waarbij de nadruk ligt op een gezonde leefstijl en gezond oud worden.

De inrichting van het complex kan zorgen voor een goede doorbloeding waardoor de drie qua ontwerp zeer verschillende bouwdelen toch onderling verbonden worden. OdV heeft de rechthoekige ruimtes en centrale balie met afgeronde hoeken, uit het ontwerp van Dp6, als thema opgepakt en doorgezet in de interieurelementen door het hele gebouw. Deze ‘bloedplaatjes’ zoeken qua materialisering en kleurgebruik in de drie verschillende bouwdelen aansluiting bij de architectuur, waarmee ze de ruimte verrijken.

‘Een groene loper als gezonde krachtige ruggengraat verbindt alle functies.’

Een gezonde toekomst tegemoet

In de nu gerealiseerde nieuwbouwvleugel zijn op de begane grond de Skills labs gesitueerd.  Op de eerste verdieping bevindt zich een groot studielandschap met een informatiecentrum, een ruimte voor de studieverenigingen, een lounge met buffet, een ruimte voor excellerende studenten en een podium voor presentaties. De groene loper vormt de gezonde krachtige ruggengraat, die alle functies verbindt. Zo heeft OdV een interieurontwerp gerealiseerd dat doet denken aan een vitaal lichaam dat klaar is om zich te ontwikkelen richting een gezonde toekomst. Een stimulerende plek voor onderwijs op het gebied van healthy ageing.  

Informatie over dit project

opdracht

concept, ontwerp en realisatiebegeleiding

opdrachtgever

Hanzehogeschool Groningen

locatie

Eyssoniusplein 18 / Groningen

oplevering

medio 2016

fotografie

Gerard van Beek

samenwerking

DP6 architecten / Bierman Henket architecten